Uutiset

Hankkeen vaiheet

Henna – oikoradan tytär

Hennan perustukset luotiin jo Helsingin ja Lahden välistä oikorataa rakennettaessa. Valtio myönsi määrärahat Kerava–Lahti-oikoradalle vuoden 2002 budjetissa. Syyskuussa 2001 kaupunginvaltuustolle tehtiin aloite, jonka mukaan Orimattilan Luhtikylään tulisi saada henkilöliikenteen seisake ja teollisuuden pistoraide tulevalle oikoradalle. Radan rakentaminen alkoi vuonna 2002.

Vuonna 2002 käynnistettiin EU-hanke, jossa tutkittiin aseman rakentamismahdollisuuksia Mäntsälän ja Lahden välille, palvelemaan Orimattilan, Kärkölän ja pohjois-Mäntsälän asukkaita. Vuonna 2003 Kärkölä, Mäntsälä ja Orimattila laativat yhdessä kehityskuvan Hennan alueelle. Alkujaan asutuskeskittymää suunniteltiin Levannon alueelle, mutta päätös tavaraliikenteen edellyttämien ohitusraiteiden sijoittamisesta Hennaan siirsi mukanaan myös maankäytön tavoitteet. Ohitusraiteiden sijoituspäätöstä pidettiin Orimattilassa lahjana kunnalle, sillä se mahdollisti myös aseman ja teollisuuden pistoraiteiden suunnittelun. Myös Lahden kaupunkiseudun rakennemalliin (2004) saatiin Henna mukaan. Vuonna 2008 vahvistettiin maakuntakaava, jossa Hennan eteläosa ja Tuuliharjan palvelualue merkittiin karttaan ja muu Hennan alue osoitettiin ”kehittämisen kohdealueeksi”. Mäntsälän, Kärkölän ja Orimattilan yhteistyönä suunniteltiin vielä laajaa kokonaisuutta Levannon alueelle lentokenttineen, mutta tämä suunnitelma jäi yhteisen tahdon lopulta puututtua toteuttamatta.

Hennan kehittämistä varten kaupunki teki vuonna 2007 yhteistyösopimuksen SRV Yhtiöiden kanssa. Tähtäimessä oli, että kaupunki ostaa maat, kaavoittaa ne ja rakentaa kunnallistekniikan. SRV ostaa tontit ja rakentaa asunnot, palvelurakennukset ja yrityskiinteistöt. Sopimuksella synnytettiin myös seurantaryhmä, joka on viranhaltijoiden, poliittisten päättäjien ja maanomistajien yhteisenä elimenä seurannut ja ohjannut Hennan kehittämistä tähän päivään saakka.

Yhteistyösopimuksen solmimisen jälkeen suunniteltiin Tuuliharjan voimakasta kehittämistä. Suunnitelmissa oli kauppakeskuksia ja taustalla islantilaista rahaa, mutta nämä suunnitelmat osoittautuivat talouden aallokoissa lyhytikäisiksi. Tieyhteys Tuuliharjan kautta Hennan yritysalueelle on kuitenkin viety suunnitelmiin, ja se antaa toteutuessaan Hennan yritysalueelle erinomaiset liikenneyhteydet.

Uusi into Hennassa nousi asemaseudun kehittämiseen, kun SRV yhdessä rahoittajana toimineen Tekesin ja kaupungin kanssa käynnisti kaksivuotisen INTO-hankkeen (Innovative Town Concept for the Future), jonka tavoitteena oli suunnitella tulevaisuuden kaupunkikonsepti ja soveltaa suunnitelmia Hennaan. Hankkeessa järjestettiin vuonna 2010 kansainvälinen arkkitehtikilpailu, johon tuli yli 70 ehdotusta. Edelleen kehitettäväksi valittiin Juho Rajaniemen ja Jouko Kunnaksen laatima ehdotus ”2 km2”, jossa tiivis kaupunkiyhteisö on sijoitettu kävelyetäisyydelle asemasta. Samoihin aikoihin laadittiin myös raiteistosuunnitelma teollisuusalueelle ja laajemman Hennan alueen osayleiskaava.

Suunnitelmallisesti rakentuva Hennan alue kirjattiin joka valtuustokaudella hyväksyttävässä Orimattilan kaupunkistrategiassa 2020 kaupunkirakenteen ja ympäristön kriittiseksi menestystekijäksi. Kaupunginvaltuusto on myös hyväksynyt Hennan keskusta-alueesta laaditun masterplan-suunnitelman ohjaamaan tulevaa asemakaavoitusta. Tulevaisuuden kannalta merkittävä kaupunginvaltuuston linjaus on myös sopimus maanhankinnasta: kaupunki ja maanomistajat sopivat Hennan alueen maakaupoille yhtenäisen hinnan, joka oli sama riippumatta siitä, missä käytössä maa on ollut ja mihin sitä tulevaisuudessa käytetään. Sopimus on mahdollistanut kaupungille joustavan maanhankinnan aina tarpeen mukaan. Kaavoituksen aiheuttama arvonnousu tulee suurelta osin kaupungille, mikä mahdollistaa investointien rahoituksen kestävältä pohjalta.

Aseman rakentamista varten kaupunki ja Liikennevirasto solmivat ensin keväällä 2012 aiesopimuksen aseman avaamisesta ja saman vuoden syksyllä suunnittelusopimuksen, jossa määriteltiin kummankin osapuolen tehtävät. Suunnittelusopimuksessa lyötiin ensmmäisen kerran lukkoon tavoitevuosi aseman avaamiselle: 2016.

Hanketta eri vaiheessa aktiivisesti ideoinut ja vetänyt kaavoitusinsinööri, sittemmin tekninen johtaja Raimo Ikäheimonen jäi eläkkeelle kesällä 2012. Kehitystyötä on jatkettu johdonmukaisesti valtuuston linjausten mukaisesti. Hennan kehittämistehtäviin palkattiin keväällä 2013 Hennan koordinaatiohankkeen nimissä projektipäälliköksi Jouko Kunnas, joka oli ollut mukana Hennan arkkitehtikilpailun voittajaehdotuksen laadinnassa. Hennan kokonaissuunnitelmia tarkennettiin  ja kunnallistekniikan ja katujen suunnittelu aloitettiin rinnan asemakaavoituksen kanssa. Hennan keskustan asemakaava sai lainvoiman tammikuussa 2015.