Hennan kehittäjäklubi

Kehittäjäklubin tehtävänä on ideoida ja suunnitella palveluita ja ratkaisuja, joiden avulla rakennetaan resurssifiksua Hennan aluetta ja entistä parempaa arkea laajemmin Orimattilan alueelle.

Klubin työpajoissa on haettu uusia ratkaisuja mm. näihin teemoihin liittyen:

  • Kodit ja infra – älykkyys, vähähiilisyys, resurssitehokkuus
  • Palvelut – helppo saatavuus, digitaalisuuden hyödyntäminen, paikallisten mikro- ja PK-yritysten edistäminen
  • Liikkuminen – matkaketjujen yhdistäminen ja erilaiset (kestävät) liikkumistavat
  • Kaupunkiaktivismi – vuorovaikutus, yhdessä tekeminen, digitaaliset alustat.

Työpaja on tarkoitettu yrityksille, yhdistyksille ja muille toimijoille, joilla on konkreettinen idea, jonka työstämiseen tarvitaan apua.