Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeisimpiä tehtäviä ja työtä toteutetaan kaikilla kaupungin palvelualueilla. Työ koostuu erilaisista tehtävistä, joiden tavoitteena on esimerkiksi kuntalaisten terveyden, hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ennaltaehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä järjestää maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelut.

Kaupungin kumppaneita hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat kuntalaiset, yhdistykset, järjestykset, yritykset, kolmas sektori ja useat muut eri toimijat. Hennaan pyritään luomaan edellytykset kattavien terveys- ja hyvinvointipalvelujen rakentumiselle.