1. Orimattilan Henna -infopiste

Tulevaisuudessa tavoitteena ”Henna-talo” – kohtaamispaikka ja palvelupiste
Orimattilan yrityksille, yhdistyksille ja asukkaille

 • Väliaikainen info on pieni, kevyt, parakki-tyyppinen rakennus, jossa Henna –esittely- ja myyntimateriaalit, odotustilat, palveluja, sekä tilaisuuksien järjestäminen
 • Työllistettävä info-henkilö, palvelee, esittelee, avustaa tapahtumantuotannossa, sekä ylläpitää virtuaalinen Henna –palvelua (mm. kimppakyyti, yhteiskäyttöautot ja kutsubussi)
 • Smartpost –palvelu, joka toimii myös kaupan ja lähituottajien tuotteiden noutopisteen

2. Opas kestävään rakentamiseen

Tavoite: Näin tehdään kestävät valinnat talonrakentajille helpoksi

Opas helpottaa energiatehokkaiden ratkaisujen löytämista

 • Sisältö: kestävä rakentaminen, energiaratkaisut ja asumisen aikana käytettävät prosessit
 • esitellään myös kaupungin tekniselle henkilöstölle – käyttöönotto tarkistuslistana kestäviin ratkaisuihin
 • Oppaan sisältöjen ja tavoitteiden viestitään aktiivisesti ja liitetään Hennan markkinointi- ja mainontamateriaaleihin
 • Tavoitteet on mahdollisuus huomioida myös alueen rakennustapaohjeissa, mikä ohjaa alueen rakentamista kestävämpiin ratkaisuihin

3. Kestävät kuljetusratkaisut

Pohjana Hennan aseman alueella suoritetun asiakaskyselyn toiveet ja tulokset

Tavoitteena parempi liikennepaveluiden entistä parempi kestävyys, kattavuus ja saavutettavuus

 • Päämääränä julkaista Henna –sovellus, jonka avulla mm. palveluita ja kulkuvälineitä voidaan tilata, välittää ja palveluista tiedottaa
  • Sisältöinä mm. kimppakyytien tilaus ja -tarjoaminen, yhteiskäyttöautot sekä kutsubussi
 • Lähiliikenteen aikataulujen muokkaaminen junan saapumisaikojen mukaan
 • Henna-info: Junan ja bussin odottamiseen sateensuoja, WC ja kahvila
 • Yhteistyö paikallisen taksin ja liikennöitsijöiden kanssa
 • Yhteistyö VR:n kanssa aikataulujen ja sisällön suunnittelussa

4. Istuta Juuresi Hennaan – Hyötykasvi-istutukset Hennan kaupunkialueella

Henna on Tulevaisuuden puutarhakaupunki, joka pyrkii alueen istutusten osalta hyötykäyttöön ja kaupunkiviljelyn mahdollisuuksien tarjoamiseen

 • konkretisoi Hennan tavoitteita ekologisesti kestävän asuinympäristön rakentamisessa
 • Osa kestävän suunnittelun, rakentamisen, asumisen ja elämisen mallia
 • Toteutus kaupunkilaisia osallistavalla yhteistyöllä ja palveluilla
 • Puutarhakaupungin avajaiset keväällä 2019 – Suunnittelu-, valmistelu- ja istutusyhteistyö HAMK:n kanssa
 • Alkukeväästä 2019 toteutetaan viljelypalstojen muokkaus ja väliaikaisten istutusten rakenteet

Info on tärkeä osa Hennan alueen ja Orimattilan
uusien palveluiden ja toimintamallien käyttöönotossa

Tavoitteita:

– Orimattilalaisten osallistaminen sisällön suunnitteluun,
toteutukseen, kehittämiseen ja ylläpitoon
– Väliaikainen ”Henna-talo” -> kaupungin palvelupiste
– Yhteistyö alueen yritysten kanssa
– palvelualusta ja paikka tilaisuuksien järjestämiseen
– Seurojen ja kerhojen toiminta ja projektitila
– Yhdysliikenteen ja uusien palvelujen koordinointipiste
– Orimattilan ja tonttien myynti ja markkinointipiste
– Hennan esittelypiste