Hennan Koulurinteelle suunnitellun koulukeskuksen rakentaminen on määrä aloittaa 2021.