Päivähoito

Hennan päiväkoti-ikäisiä lapsia palvelevat Luhtikylän ryhmäperhepäiväkoti Tähtelä ja Käpälämäen päiväkoti sekä Päiväkoti Elopelto. Hennan alueelle on suunnitteilla kunnallinen varhaiskasvatusyksikkö, jonka toivotaan valmistuvan syksyllä 2021.

Luhtikylän ryhmäperhepäiväkoti Tähtelä (os. Keiturintie 20, Luhtikylä) on Hennan lähin kunnallinen varhaiskasvatusyksikkö. Etäisyys Hennasta Luhtikylään  on noin 8,7 km (ajoaika noin 9 minuuttia).

Karkkulassa sijaitseva Käpälämäen päiväkoti (os. Karkkulantie 52, Orimattila) on yksityinen päiväkoti. Etäisyys Hennasta Karkkulaan on noin 7,5 km (ajoaika noin 12 minuuttia).

Päiväkoti Elopelto on yksityinen päiväkoti, joka sijaitsee Järvikylässä. Etäisyys Hennasta Elopeltoon on noin 10 km (ajoaika noin 16 minuuttia).

Lue lisää Hennan lasten palveluista lähitulevaisuudessa

Luhtikylän ryhmäperhe-
päiväkoti

Käpälämäen päiväkoti

Päiväkoti Elopelto