Hennan luonto on vaihtelevaa

Henna on rakenteeltaan tiivis, mutta kolikon kääntöpuoli on se, että samalla rakentamaton luonto on lähellä. Orimattilalaiset ovat innokkaita suunnistajia, mikä ei ole ihme, kun tutustuu Hennankin lähimetsiin. Maasto on vaihtelevaa, sieltä löytyy helppokulkuisia polkuja, korkeita näköalapaikkoja ja laajoja metsäalueita. 

Hennan luonnon erikoisuuksia ovat suojeltu kangasvuokkoesiintymä. Hennan sydämessä on myös lähde, jonka ympäristö jätetään rakentamatta. Hennan alueella on muutamia ympäristöstään kokoavia metsäsaarekkeita, jotka jätetään luonnontilaisiksi metsäpuistoiksi. Alueen halki peltojen keskellä virtaava oja jää elävöittämään Hennan keskuspuistoa, ja sen tuntumaan padotaan tulvilta suojaavia hulevesialtaita. Nämä kosteikot tuovat oman lisänsä Hennan eläin- ja kasvilajistoon.