Päiväkoti, kyläkoulu ja tulevaisuuden oppilaitokset 

Ensimmäisiä Hennan koululaisia palvelee Luhtikylän kodikas kyläkoulu noin 8,6 kilometrin päässä Hennasta (ajoaika noin 8 minuuttia). Luhtikylän koulussa annetaan perusopetusta luokille 1-6. Koulun oppilasmäärä lukuvuonna 2017–2018 on 46 oppilasta.

Orimattilassa koulukuljetusoikeus on esikouluikäisillä ja alkuopetuksessa 1.-2. luokilla, kun yhdensuuntainen koulumatka ylittää 3,0 km. Ylemmillä luokka-asteilla koulukuljetusoikeus on, kun yhdensuuntainen koulumatka ylittää 5,0 km.

Hennan päiväkoti-ikäisiä lapsia palvelevat Luhtikylän päiväkoti ja Mallusjoen Käpälämäen päiväkoti sekä Päiväkoti Elopelto.

Luhtikylän päiväkoti (Tähtelä, os. Keiturintie 20, Luhtikylä) on Hennan lähin kunnallinen päiväkoti. Etäisyys Hennasta Luhtikylän päiväkotiin on noin 8,7 km (ajoaika noin 9 minuuttia).

Karkkulassa sijaitseva Käpälämäen päiväkoti (os. Karkkulantie 52, Orimattila) on yksityinen päiväkoti, jonka palveluihin kuuluu päivähoidon lisäksi iltapäiväkerhotoiminta ja esikoulu. Etäisyys Hennasta Käpälämäen ryhmikseen on noin 7,5 km (ajoaika noin 12 minuuttia).

Päiväkoti Elopelto on yksityinen päiväkoti, joka sijaitsee Järvikylässä. Etäisyys Hennasta Elopeltoon on noin 10 km (ajoaika noin 16 minuuttia).

Lähitulevaisuuden koulu- ja varhaiskasvatuspalvelut Hennassa

Hennan asemakaavassa on varattu tontti päiväkodille ja koululle. Hennan koulu rakennetaan vaiheittain samalle tontille päiväkodin kanssa, alkaen yhdistetystä esiopetuksen ja alkuopetuksen (luokat 0–2) ryhmästä. Koulun lopullinen koko tulee olemaan noin 300 oppilasta. Hennaan rakennettava päiväkoti palvelee koko Orimattilan länsiosaa.

Hennan tulevaisuuden koulupalvelut

Puutarhakaupungin kasvaessa Hennaan valmistuu vielä kaksi uutta noin 600 oppilaan kouluyksikköä, yksi alueen etelä- ja toinen pohjoisosaan. Nämä ovat yhtenäiskouluja, joissa ovat luokat ykkösestä yhdeksänteen luokkaan saakka. Lukiota on mahdollisuus käydä Erkko-lukiossa Orimattilan keskustassa. Hennan peruskoulujen sijainti lähellä toisiaan mahdollistaa monipuoliset ainevalinnat ja hyvät liikunta- ja aineopetustilat.

Osa päivähoito- ja opetustiloista voidaan toteuttaa päivähoidon ja koulujen yhteiskäyttöön keskellä Hennaa rakennettavaan monitoimitaloon, Henna-taloon. Tutustu Hennan muihin julkisiin palveluihin