Päiväkoti, kyläkoulu ja tulevaisuuden oppilaitokset 

Hennan ensimmäisissä kortteleissa on varattu tontti päiväkodille ja koululle. Hennaan rakennettava päiväkoti palvelee koko Orimattilan länsiosaa.

Ensimmäisiä Hennan koululaisia palvelee Luhtikylän kodikas kyläkoulu yhdeksän kilometrin etäisyydellä. Hennan keskustan koulu rakennetaan vaiheittain samalle tontille päiväkodin kanssa, alkaen yhdistetystä esiopetuksen ja alkuopetuksen (luokat 0–2) ryhmästä. Koulun lopullinen koko tulee olemaan noin 300 oppilasta.

Puutarhakaupungin kasvaessa Hennaan valmistuu vielä kaksi uutta noin 600 oppilaan kouluyksikköä, yksi alueen etelä- ja toinen pohjoisosaan. Nämä ovat yhtenäiskouluja, joissa ovat luokat ykkösestä yhdeksänteen luokkaan saakka. Lukiota on mahdollisuus käydä Erkko-lukiossa Orimattilan keskustassa. Hennan peruskoulujen sijainti lähellä toisiaan mahdollistaa monipuoliset ainevalinnat ja hyvät liikunta- ja aineopetustilat.

Osa päivähoito- ja opetustiloista voidaan toteuttaa päivähoidon ja koulujen yhteiskäyttöön keskustaan rakennettavaan monitoimitaloon, Henna-taloon. Ensimmäisiä Hennan päiväkoti-ikäisiä palvelevat Luhtikylän päiväkoti ja Mallusjoen Käpälämäen päiväkoti.

Tutustu Hennan muihin julkisiin palveluihin