Hennan alueelle tehdyt selvitykset

Hennan asukaskyselyn tulokset 2018:
Hennan asukaskyselyn tulokset
Hennan asukaskysely toteutettiin osana Henna - maaseudun asumisen ja elinvoiman pilottihanketta.

Tuuliharjan yritysalueen kehittämistä selvitettiin vuonna 2016:
Tuuliharjan maankäyttöselvitys

Vuonna 2015 laaditut lisäselvitykset:
Hennan aseman matkustajapotentiaali
Hennan alueen rakentamisen ja kasvun vaikutukset Orimattilan kaupungin talouteen

Hennan asemakaavoitusta varten laadittuja selvityksiä:
Hulevesiselvitys
Luontoselvitys
Meluselvitys
Tärinäselvitys
Liikenneselvitys
Maaperäselvitys

Osayleiskaava-alueelle laaditut selvitykset:
Pohjavesiselvitys
Pintavesiselvitys
Melumittaus
Luontoselvitykset Iso-Hennan alueelta sekä Iso-Hennan itä- ja pohjoisosasta